Sámson: vak, erőtlen, dühös, sértett. Bosszút áll, öngyilkos

Lőn pedig, hogy mikor megvídámult az ő szívök, mondának: Hívjátok Sámsont, hadd játszék előttünk. És előhívák Sámsont a fogházból, és játszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt.
Sámson pedig monda a fiúnak, aki őt kézenfogva vezette: Eressz el, hadd fogjam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk.
A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a Filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel háromezeren, férfiak és asszonyok, a Sámson játékának nézői.
Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és monda: Uram, Isten, emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer, óh Isten! hadd álljak egyszer bosszút a Filiszteusokon két szemem világáért!
És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájok támaszkodott.
És monda Sámson: Hadd vesszek el én is a Filiszteusokkal! És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, mely abban volt, úgy hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében.
És lementek az ő testvérei és atyjának egész háza, és elvivék őt, és hazatérvén, eltemették Córa és Estháol között, atyjának, Manoahnak sírjába, minekutána húsz esztendeig ítélte az Izráelt.

 

And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport: and they set him between the pillars.
And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them.
Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport.
And Samson called unto the LORD, and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes.
And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left.
And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life.

Sámson, terrorista, romboló, tömeggyilkos

Sámson oszlopai - World Trade Center, szeptember 11.Mi is történt? Van egy erős ember. Elveszik az erejét (levágják a haját) és elveszik a látását. Persze, dühös. Persze, vérig van sértve. “Elvakult”. Talán szégyen is van benne.

Mit csinál? Öngyilkos lesz. Vagy gyilkos lesz, megölvén több embert, mint egész életében. És az Isten, úgy tűnik, segít neki ebben. Persze, hiszen  Ő a busszú istene. Talán az első terrorista? Egy korai kamikaze (神風 – japán szó, jelentése ’isteni szél’)?

És most a World Trade Center, szeptember 11. jut eszembe. Két oszlop. És “elvakult” öngyilkos terroristák. Sámson? Az elkövetők és csoportjuk szemében hősök, másoknak támadók, terroristák.

Hol van itt a szeretet? Hol van itt az élet tisztelete? Hol van itt a megbocsátás?

Sámson - WTCHa megbántva érzem magam, ha úgy érzem, nincs már elég erőm, ha elvakít a düh… akkor Isten segít, hogy bosszút álljak? És magammal is végzek.

Lehetne, gondolom, a kettőt külön is. Elvakultságomban végzek magammal. Vagy haragomban megölök másokat. Itt, a kettő együtt, egyszerre. Így a gyilkosság és az öngyilkosság mindjárt más. Szép dologgá vált. Isten is adott erőt hozzá.

Te is meg vagy sértve? Haragszol valaki(k), valamiért? Te is bosszút akarsz állni – akár azzal, hogy végzel magaddal?

Sokat gondolkodtam ezen. A harag bennem van. Én vagyok megsértődve. Lehet, hogy ezt magamban, nekem kell rendeznem? Lehet, hogy … ha tovább élek… túl tudok ezen lépni? Meg tudok bocsátani másoknak (akik bántottak, akik elvették az erőmet, látásomat)? És, főleg, önmagamat fel tudom oldozni? Békét tudok teremteni magamban, belül… és kívül a világgal.

Van élet a világ elvesztése után? (Magyar kifejezés: “elveszti a szeme világát”, a világ és a világosság szavak.)

gyűlölet, dühös, haragos, mérges gyerekeAz jut eszembe, amikor az anyaméhben voltam, gondolom, egyszer csak szűk lett a hely. Azt érztem (gondolom), hogy megfulladok. Bármi lesz is, szétrúgtam a Világot. Persze, az én kis világomat. Ez a kis világom volt nekem akkor és ott az EGÉSZ. A MINDEN. Nem egy világ, hanem A Világ. Belehaltam. Az akkor életem (mint embrió) ott véget is ért. És… ez lett helyette. Valami más. Egy lerombolt világ (placenta) romjain épült “élet”. (Élet ez? Jó ez? Vissza szeretnék jutni oda?)

Kukkants meg a nézőpontokról szóló idézet-módosításomat is.

Te hogy látod? (Érdekes, itt van megint a “látás” szó!) Mit gondolsz erről?

Érdekel – és ITT üzenhetsz…

Sámson – harag, bosszú, terrorista, hős
Cimke:                                                         

Egy gondolat a “Sámson – harag, bosszú, terrorista, hős” -hoz

Hozzászólások lezárva